Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesinin hedefi; yeniliğe ve değişime açık, üniversitede eğitimle edindiği bilgi ve becerileri sentezleyerek kendi alanına uygulayabilen mühendisler yetiştirmektir.

Küreselleşme ve bilgi toplumuna geçişin getirdiği rekabet ortamları ve teknolojik yenilikler, mühendislik eğitim ve pratiğini de önemli ölçülerde etkilemiştir. Mühendislik Fakültesinin tüm bölümlerinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri bu gelişmelerle uyumlu olarak oluşturulmakta ve mühendislik alanlarının gerektirdiği yenileme ve güncellemeler dinamik olarak uygulanmaktadır. Fakülte bünyesinde; Bilgisayar, Yazılım, Endüstri ve Elektrik-Elektronik gibi birbirleriyle ilişkili bölümlerin birarada bulunması bu bölümlerin herbirine ilave olumlu katkılar yapmaktadır.

Mühendislik Fakültesinin tüm bölümlerinde, tasarımı ön planda tutan uygulamalı eğitime büyük önem verilmektedir. Alanın gerektirdiği laboratuvar, bilgi işlem, yazılım ve bilgiye erişim imkânları güncel gelişmeleri yansıtacak düzeylerde sağlanmaktadır. Diğer taraftan, İngilizce olarak yürütülen eğitim öğretim programları sayesinde mühendislik öğrencilerimiz; sadece yurt içinde değil, yurt dışında da başarılı olabilmenin temel niteliklerini kazanarak mezun olmaktadırlar.

Duyurular

 

Haberler